Zapatos DUNA


DUNA Twist Boy Modelo en stock.

DUNA Step Nero Modelo en stock.

DUNA Jet Modelo en stock.
DUNA Twist Boy DUNA Step Nero DUNA Jet
 

Z02201TT
Twist [24..42].

 

Z02210TT
Nero [37..43].

 

Z02207TT
Jeans [37..42].

Z02205TT
Girl Lila [24..38]

     
 

El resto de modelos disponibles bajo pedido: www.duna.it